Algemene verkoopvoorwaarden

1. Bezwaar
De Algemene Verkoopvoorwaarden dienen aandachtig gelezen te worden. Ze definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van het reserveren op afstand van diensten aangeboden door de verkoper. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief die toegankelijk zijn op het reserveringsplatform van de site www.domainedepelouaille.com en deze te hebben aanvaard.
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle online boekingen, via het boekingsplatform en op boekingen per telefoon of e-mail.

2. De verkoper
Domein van Pelouaille
Plaats genaamd Pelouaille
17400 Saint-Jean d'Angely
Siret: 884 788 126 00016
www.domainedepelouaille.com
Tel: 07 81 18 84 49
contact@domainedepelouaille.com

3. De klant
De klant kan boeken vanuit het Elloha boekingsplatform via de website www.domainedepelouaille.com.
De klant kan ook telefonisch of per e-mail reserveren. In dit geval zorgt Domaine de Pelouaille voor de computerregistratie op het Elloha-reserveringsplatform.

4. Het bod van de verkoper
Domaine de Pelouaille biedt verblijven in bed & breakfast inclusief ontbijt.
De kamers hebben een eigen badkamer grenzend aan de slaapkamer.
De levering van beddengoed en handdoeken is inbegrepen in het bedrag van de reservering. De bedden zijn opgemaakt bij aankomst.
Er wordt dagelijks schoongemaakt. Handdoeken worden om de 2 dagen verschoond en beddengoed om de 3 dagen op aanvraag en om de 6 dagen in het algemeen.
De table d'hôtes-service wordt uitsluitend aangeboden aan klanten van Domaine de Pelouaille op reservering, uiterlijk de avond ervoor.Dieetbeperkingen moeten worden gemeld op het moment van maaltijdreservering.

5. Verantwoordelijkheden
De foto's die op het boekingsplatform worden gepresenteerd, zijn niet contractueel. Ook al wordt alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische voorstellingen en de gereproduceerde teksten, ter illustratie van de gepresenteerde vestiging, een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten. Variaties kunnen optreden tussen het moment van boeken en de dag waarop de service wordt gebruikt.
Het etablissement kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, te wijten aan een derde partij, vanwege de klant, met name de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, de onmogelijkheid van toegang tot de website , inbraak van buitenaf, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is toegestaan door de bank van de toonder.
Elke reservering of elke betaling die onregelmatig, niet-uitvoerbaar, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant te wijten is, zal leiden tot de annulering van de bestelling op kosten van de klant, zonder afbreuk te doen aan eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke acties tegen laatstgenoemde.
De verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, verlies of beschadiging van goederen van klanten tijdens hun verblijf.
In geval van schade behoudt de verkoper zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen die overeenkomt met het bedrag van de herstelling van de beschadigde goederen.

6. Reserveren
De klant kiest de diensten die op het boekingsplatform worden aangeboden. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op het boekingsplatform en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat de verkoper hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

7. Reserveringsproces
Reserveringen door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op het reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan elke reservering, de gevraagde informatie op de voucher of het reserveringsverzoek in te vullen. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten, omvat de reserveringsprocedure met name het invoeren van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief vóór de validatie van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering van de klant.
Voor klanten die een eerste reserveringsaanvraag per telefoon of e-mail hebben gedaan, is de verkoper verantwoordelijk voor het vastleggen van de persoonlijke gegevens van klanten op het reserveringsplatform.De reserveringsprocedure herhaalt dan dezelfde stappen als die van een klant die zelf de voucher of de online reserveringsaanvraag heeft gedaan.
De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.

8. Bevestiging van ontvangst van de reservering
Het reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. De ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail geeft een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant met zijn klachten terecht kan.

9. Privacy
De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens geïnformeerd over de verplichte of facultatieve aard van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk.De verwerkte informatie is bestemd voor de vestiging, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder aanbieders van online betalingsdiensten). De klant machtigt elloha.com om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen, op voorwaarde dat dergelijke communicatie verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de operaties die op elloha.com rusten onder deze algemene voorwaarden en in verband met het charter voor klantenbescherming. . Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com worden doorgegeven aan de bank van het etablissement, voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt erop gewezen dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. SAS-constellatie/streep.com, in hun professionele hoedanigheid, verplichten zich ten opzichte van de vestiging om alle veiligheidsmaatregelen te nemen en de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren voor genoemde gegevensoverdrachten.

10. Bewijsovereenkomst
De invoer van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden van de voucher of de reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde registers die in de computersystemen van elloha.com worden bijgehouden, worden onder redelijke veiligheidsomstandigheden bewaard en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.
De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking.

11. Tarieven
De tarieven met betrekking tot het reserveren van diensten worden voor en tijdens het reserveren aangegeven.De tarieven worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de handelsvaluta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het boekingsplatform.
De beschikbaarheid van een product wordt bevestigd bij het plaatsen van de bestelling van de klant. Als het product echter niet beschikbaar blijkt te zijn na de validatie van de bestelling, zal de verkoper de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. De verkoper verbindt zich ertoe de klant een alternatieve oplossing aan te bieden, afhankelijk van de beschikbaarheid van accommodatie.
De site www.domainedepelouaille.com garandeert de beste prijzen.

12. Toeristenbelasting
De klant dient toeristenbelasting te betalen van een vast bedrag van € 0,80 per nacht per persoon ouder dan 18 jaar.
Het Domaine de Pelouaille int de belasting die wordt terugbetaald ten voordele van de Gemeenschap van gemeenten van Vals de Saintonge

13. Betaling
De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie voor de reservering met een creditcard of privébankkaart (Visa, Mastercard) door rechtstreeks in het daarvoor bestemde gebied (beveiligde invoer door SSL-codering) het kaartnummer zonder spaties tussen de cijfers aan te geven , evenals de geldigheidsdatum (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van gebruik van de dienst) en het visuele cryptogram. De klant moet zich bij het etablissement melden met de creditcard waarmee hij de reservering kon garanderen. De afschrijving van de betaling wordt tijdens het verblijf in het etablissement gedaan, behalve in het geval van voorwaarden of speciale tarieven waar de gedeeltelijke of volledige afschrijving van de betaling tijdens de reservering wordt gedaan. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd.
In geval van no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant een forfaitair bedrag afschrijven van het bedrag vermeld in zijn algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. .
Het etablissement heeft gekozen voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan om verschillende redenen een weigering van de betaalkaart zijn: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout, enz. In geval van een probleem moet de klant zich enerzijds tot zijn bank en anderzijds tot het etablissement wenden om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderhevig is aan online betaling, wordt het vooruitbetaalde bedrag, de aanbetaling, afgeschreven op het moment van boeking.
De klant dient de betaling ter plaatse bij aankomst te voldoen. Het is mogelijk om te betalen met creditcard (Visa, Mastercard), contant of met ANCV-vakantiecheques. Als dit niet het geval is, wordt het lenen van de creditcard gebruikt om het gehele verblijf te betalen.
Op hun verzoek kunnen de bedrijven overgaan tot betaling via bankoverschrijving voor de totaliteit van de prijs van het verblijf en de aanvullende diensten.

14. Afwezigheid van het herroepingsrecht
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12 van de consumentenwet, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel L. 121-21 van de consumentenwet. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering.

15. Annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden
In geval van annulering of wijziging moet de klant de informatie zo snel mogelijk meedelen via e-mail of post. Het verzoek tot annulering of wijziging wordt pas van kracht na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de klant.
Een wijziging van de reservering is toegestaan volgens de beschikbaarheid van de verkoper. Afhankelijk van het verzoek tot wijziging kan de prijs van de dienst worden gewijzigd, in overeenstemming met de voorwaarden van de verkoper.
Alle reserveringen zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen aan een derde partij, gratis of tegen betaling.
In geval van annulering van de reservering kunnen de klant kosten in rekening worden gebracht:
.Meer dan 8 dagen voor aanvang van het verblijf, geen kosten
. Tussen 7 en 4 dagen voor aanvang van het verblijf, 50% van het bedrag van de reservering,
. 3 dagen vanaf de reservering: 100% van het bedrag van de reservering.
. In geval van no show, reservering niet geannuleerd, klant niet aanwezig, 100% van het bedrag van de reservering.

16. Verbruik van de dienst
In toepassing van de geldende regelgeving kan de klant bij aankomst worden gevraagd om een politieformulier in te vullen. Hiervoor wordt de klant gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen om te controleren of hij het politieformulier al dan niet moet invullen.
Kinderen onder de 15 jaar kunnen op de kaart van een begeleidende volwassene worden vermeld.
De administratie wordt 6 maanden bewaard. Ze worden op hun verzoek door de verkoper aan de politie en de rijkswacht overhandigd.
De klant is verplicht zich correct en fatsoenlijk te kleden en zich binnen het pand te begeven. De klant heeft ook de plicht om op elk moment van de dag de rust van het pand te respecteren.
Kinderen vallen onder de permanente verantwoordelijkheid van hun ouders of hun vertegenwoordigers.
Dronkenschap wordt niet getolereerd op het Domaine de Pelouaille.
Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat het etablissement de klant vraagt het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en zonder enige terugbetaling als er al een betaling is gedaan.

17. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die verhindert dat de klant of het etablissement alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract nakomt. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenis die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

18. Huisdieren
Honden en katten huisdieren zijn toegestaan. Ze staan onder de permanente verantwoordelijkheid van hun eigenaren. Dieren worden gevaccineerd en aangelijnd gehouden in de gemeenschappelijke ruimtes van de accommodatie. Uitwerpselen moeten worden opgehaald door hun eigenaren.
In de kamer zullen de eigenaren van de huisdieren hen voorzien van het nodige om te slapen en te voeden. Domaine de Pelouaille levert geen dierenvoeding aan haar klanten.
Huisdieren mogen niet op de bedden en fauteuils klimmen.

19. Toepasselijk recht
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en zijn opgesteld in het Frans. In het geval dat ze in een andere taal worden vertaald, is alleen de Franse tekst doorslaggevend in geval van een geschil.

20.Klantenservice en klachten
Voor alle vragen met betrekking tot de goede uitvoering van een op de site www.domainedepelouaille.com gereserveerde dienst, verzoeken om aanvullende informatie, wijziging of annulering, wordt de klant verzocht rechtstreeks contact op te nemen met Domaine de Pelouaille, de contactgegevens staan vermeld op de reserveringsbevestiging .
Om de verwerking ervan te vergemakkelijken, moet elke opmerking of klacht met betrekking tot een reservering, niet-uitvoering of slechte uitvoering van de gereserveerde diensten binnen acht dagen na de datum van vertrek uit het etablissement schriftelijk onder de aandacht van het Domaine de Pelouaille worden gebracht. De klant zal eerst contact opnemen met het Domaine de Pelouaille om een minnelijke schikking te bekomen:
. Website: contactformulier beschikbaar.
. Per post naar het volgende adres: Domaine de Pelouaille, Lieu-dit Pelouaille 17400 Saint-Jean-d'Angély.

21. Geheel
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of de reserveringsaanvraag geven het geheel van de verplichtingen van de partijen weer. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde meegedeeld door de klant kan in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in dalende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden, de bepalingen die op de reserveringsvoucher staan, zijn de enige van toepassing voor de betreffende verplichting. Deze Algemene Internet Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval zal de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online worden gezet. Zodra deze op internet is geplaatst, is de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.